1

Ďakujem Agentúre SEELE za ústretovosť a pomoc pri vybavovaní úradných vecí./zuzik/