Jahr 2013

Agentura SEELE pripravuje vianočné posedenie pre opatrovateľky. Tešíme sa na vašu účasť.

PS: Dobrovoľné pečenie ( sladké, slané ).

  • Poprosíme účasť individuálne nahlásiť do 24.11.2013. Ďakujeme