Verf25 – oznámenie o ukončení podnikateľskej činnosti finančnému úradu v Rakúsku