Ruhendmeldung/Wiederbetriebmeldung des Gewerbes mit Begründung- Pozastavenie/Obnovenie živnosti – s odôvodnením(pri spätnom pozastavení živnosti o viac ako 3 týždne)