E106 – žiadosť o vystavenie E106 – vydáva SVA pre SZP