2

Veľká vďaka za sprostredkovanú prácu, výbornú spoluprácu a vybavenie živnosti.

/kaťa/